Wat is een omgevingsplan?

In de omgevingsvisie wordt in grote lijnen vastgelegd wat we willen bereiken in de toekomst voor gemeente, inwoners en ondernemers. In het omgevingsplan gaan we dit per gemeente meer in detail uitwerken. Hoe zorgen we ervoor dat onze omgeving groen en duurzaam blijft? Hoe regelen we dat inwoners meer en veilig kunnen bewegen. Waar willen we woningbouw en waar juist niet? Hoe houden we de gemeente en de bedrijven bereikbaar en zorgen we voor veilige verkeersstromen?

In 2023 en 2024 gaan we oefenen met het opstellen van een plan. Vanuit die ervaring hopen we dat we eind 2026 de 3 omgevingsplannen vast kunnen stellen.

Waarom 3 omgevingsplannen?

De Omgevingswet verplicht elke gemeente om een eigen omgevingsplan op te stellen. Juridisch mogen gemeenten alleen over hun eigen grond een juridisch besluit nemen. Daarom worden er 3 omgevingsplannen uitgewerkt. Dit maakt ook dat er maatwerp kan plaatsvinden per gemeente. Er zijn nu eenmaal ook unieke gebieden en eigenschappen per gemeente die aandacht nodig hebben.

Bekijk hier het filmpje over het omgevingsplan: