Wat is een omgevingsvisie?

Hoe ziet gemeente Stede Broec er in 2035 uit? Hoe willen we wonen, leven, werken en omgaan met onze fysieke leefomgeving? De gemeente gaat dit vastleggen in de omgevingsvisie.

Doelen voor de lange termijn

De omgevingsvisie is een verplicht onderdeel van de Omgevingswet. In de omgevingsvisie legt de gemeente haar ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vast. De fysieke leefomgeving is alles wat we nodig hebben om hier te leven, wonen, werken, studeren en recreëren, zoals water, lucht, bodem, natuur, wegen en gebouwen. Elke gemeente maakt één omgevingsvisie. De omgevingsvisie vormt de basis voor het later op te stellen omgevingsplan.

Hoe ziet Stede Broec er in 2035 uit?

Door de komst van de Omgevingsvisie moeten we met z’n allen dus goed nadenken over hoe we in de gemeente Stede Broec om willen gaan met de ruimte. Waar willen we wonen, waar willen we bedrijven huisvesten en hoe gaan we om met uitdagingen op het gebied van klimaat? We vinden het daarom belangrijk om de omgevingsvisie samen met inwoners te maken.

Van 5 mei tot en met 31 mei 2021 stonden er meerdere enquêtes online met ieder hun eigen thema. Deze thema’s worden verhaallijnen genoemd. Inwoners, ondernemers en andere geïnteresseerden konden één of meerdere enquêtes invullen. Ook konden zij hun ideeën achterlaten op een ideeënkaart. De resultaten zijn vindt u op de pagina van Samen Stede Broec

De opgehaalde resultaten zullen worden gebruikt bij het maken van de omgevingsvisie. De conceptversie van de omgevingsvisie zal de komende maanden worden opgesteld. Naar verwachting zal deze in het najaar ter inzage worden gelegd. 

Gemeente Stede Broec werkt al langer aan het verbeteren van de fysieke leefomgeving. In de afgelopen jaren hebben inwoners, verenigingen en bedrijven kunnen meepraten over de fysieke leefomgeving tijdens verschillende projecten. Wij werken graag verder met deze informatie.

Belangrijke ontwikkelingen

Het afgelopen jaar hebben we eerst gekeken naar het bestaande beleid en naar belangrijke ontwikkelingen die in de toekomst zullen plaatsvinden. De wereld om ons heen verandert en daar willen we zo goed mogelijk op inspelen. Dit gaat bijvoorbeeld over hoe we om willen gaan met klimaatveranderingen, het woningtekort en de vergrijzing. Alles bij elkaar leverde een overzicht met ambities op.

Vervolgens is er onderzocht op welke plekken binnen Stede Broec we deze ambities kunnen waarmaken. Samen met experts en professionele partijen is er onderzoek gedaan naar woonwijken, het centrum, de oude dorpskernen en het buitengebied met het Streekbos. Met deze resultaten gaan we samen met inwoners en andere betrokkenen de omgevingsvisie van Stede Broec maken.