Participatie

De gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland vinden participatie met belanghebbenden erg belangrijk. Alle initiatiefnemers worden dan ook geadviseerd om vroegtijdig (offline en/of online) in gesprek te gaan met de omgeving over de plannen.

Heeft u een plan, idee of initiatief dat invloed heeft op de omgeving, inwoners en/of ondernemers? Dan is participatie stap 1!

Samen leren we

De gemeente zelf is uiteraard ook regelmatig initiatiefnemer van plannen. We hebben dan ook een vaste werkwijze met een aantal duidelijke stappen die we toepassen op onze eigen plannen. Deze stappen zijn niet in beton gegoten en zijn zoals gezegd afhankelijk van diverse factoren. Participatie is een leerweg voor ons allemaal, voor inwoners, voor de gemeente en voor projectbureaus.

Wij nodigen u van harte uit om uw ervaringen met uw doorlopen participatiestappen met ons te delen! Deze voorbeelden delen wij dan weer graag via de website van de gemeente. Zo verbeteren we samen het proces naar een mooie leefomgeving met én voor onze inwoners en ondernemers. Uw voorbeeld of ervaring kunt u doorgeven aan uw contactpersoon bij de gemeente of stuur een berichtje via het contactformulier.

Veelgestelde vragen

Participatie heeft meerdere voordelen:

  • het kan leiden tot nieuwe (aanvullende) ideeën
  • het kan zorgen voor betere plannen
  • het kan zorgen voor meer begrip en steun voor uw plan, zowel vanuit de omgeving als de politiek
  • het kan de snelheid van het vergunningsproces versnellen

Om u te inspireren over de manier waarop u participatie kunt toepassen wordt een Handreiking Participatie opgesteld. Participatie is geen vastomlijnd traject. Het is afhankelijk van veel zaken, zoals: de impact van uw plan, de ligging van een ontwerp. Maar ook van uzelf. Waar voelt u zich prettig bij? Wat kunt u zelf?

Met de stap-voor-stap uitleg kunt u bepalen wat er nodig is aan participatie voor uw plan/initiatief en hoe u dat kunt aanpakken.

Belangrijk:

  • participatie vindt plaats voorafgaand aan een eventuele vergunningaanvraag
  • hoe groter het plan, hoe meer impact en hoe belangrijker en wenselijker de inzet van participatie is
  • een goed verslag van de participatie is essentieel
  • de gemeente vertelt u niet hoe u participatie moet toepassen, maar geeft met de handreiking wel de diverse mogelijkheden aan
  • als u hulp nodig heeft, neem contact op met de gemeente

Als er géén participatie heeft plaatsgevonden, is dat niet direct een reden om een vergunningaanvraag te weigeren. Wél kan de gemeente u om een toelichting vragen. Dit kan ervoor zorgen dat u alsnog de omgeving actief moet betrekken en op basis van de opgehaalde informatie uw plan moet bijstellen zodat het bijdraagt aan een betere leefomgeving.