Wmo Adviesraad

De Wmo Adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente over zorg, hulp, werk en inkomen. De leden zijn onafhankelijk en deskundig. Heeft u tips of advies voor verbetering van zorg, werk of inkomen? Geef het door aan de Wmo Adviesraad.

Commissieleden

  • Jaap Leuring ( voorzitter)
  • Rudy Saddal (vice-voorzitter)
  • Jos de Koning (secretaris)
  • Ehud Aloni
  • Tim de Reuver
  • Piet van der Sluijs
  • Ria Smit – Kaagman
  • Anneke Vogelenzang

De volgende vergadering van de Wmo Adviesraad wordt gehouden op 17 juni om 19.30 uur.

Ieder jaar onderzoekt de gemeente de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het is voor ons belangrijk om te weten wat onze inwoners vinden van de geboden ondersteuning en diensten. U weet uit ervaring wat goed gaat en wat beter kan.

Resultaten cliëntervaringsonderzoek

Werkgroep Toegankelijk Stede Broec

De leden van werkgroep Toegankelijk Stede Broec vormen de extra ogen en oren van de gemeente als het om drempels gaat die mensen met een beperking letterlijk in de weg staan. De werkgroep kijkt bijvoorbeeld naar een stoeprand bij een zebrapad. Of een niet toegankelijke helling voor rolstoel- en rollatorgebruikers. In de werkgroep zitten vooral mensen met een beperking. Het doel is om obstakels weg te halen en Stede Broec toegankelijker te maken.

Lees in de folder meer over de werkgroep en hoe u kunt helpen aan een drempelvrije gemeente.

Wilt u contact met de werkgroep? Stuur dan een email naar toegankelijk@stedebroec.nl.