Wmo Adviesraad

 • geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente over zorg, hulp, werk en inkomen
 • leden zijn onafhankelijk en deskundig
 • geef uw tips of advies voor verbetering van zorg, werk of inkomen door aan de Wmo Adviesraad

Neem contact op met WMO adviesraad

Vergaderingen

pdf WMO Adviesraad vergaderschema 2019-2020 (PDF, 124.6 KB)Bestand voorlezen

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Ieder jaar onderzoekt de gemeente de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het is voor ons belangrijk om te weten wat onze inwoners vinden van de geboden ondersteuning en diensten. U weet uit ervaring wat goed gaat en wat beter kan.

Cliëntervaringsonderzoek 2017

pdf Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2017 (PDF, 1.94 MB)Bestand voorlezen

Commissieleden:

 • Fred Bertrand (voorzitter)
 • Jaap Leuring (vicevoorzitter)
 • Kees Kleinhout (secretaris)
 • Ehud Aloni
 • Tineke Baas
 • Karin Klaver
 • Lisette Klein
 • Wilma van den Mosselaar
 • Gerrit van Nijendaal
 • Rudy Saddal
 • Carina de Wit

Werkgroep Toegankelijk Stede Broec

De leden van werkgroep Toegankelijk Stede Broec vormen de extra ogen en oren van de gemeente als het om drempels gaat die mensen met een beperking letterlijk in de weg staan. De werkgroep kijkt bijvoorbeeld naar een stoeprand bij een zebrapad. Of een niet toegankelijke helling voor rolstoel- en rollatorgebruikers. In de werkgroep zitten vooral mensen met een beperking. Het doel is om obstakels weg te halen en Stede Broec toegankelijker te maken.

pdf Toegankelijkheid in de praktijk (PDF, 5.13 MB)Bestand voorlezen

Lees in de folder meer over de werkgroep en hoe u kunt helpen aan een drempelvrije gemeente.

pdf Flyer Werkgroep Toegankelijk Stede Broec (PDF, 267.28 KB)Bestand voorlezen

Wilt u contact met de werkgroep? Stuur dan een email naar toegankelijk@stedebroec.nl.