Wmo Adviesraad

 • geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente over zorg, hulp, werk en inkomen
 • leden zijn onafhankelijk en deskundig
 • geef uw tips of advies voor verbetering van zorg, werk of inkomen door aan de Wmo Adviesraad

Neem contact op met WMO adviesraad

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Ieder jaar onderzoekt de gemeente de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het is voor ons belangrijk om te weten wat onze inwoners vinden van de geboden ondersteuning en diensten. U weet uit ervaring wat goed gaat en wat beter kan.

Cliëntervaringsonderzoek 2016

pdf Clientervaringsonderzoek Wmo 2016 (PDF, 2.44 MB)

Cliëntervaringsonderzoek 2017

In april 2018 worden de vragenlijsten over 2017 rondgestuurd aan alle inwoners met een Wmo voorziening (scootmobiel, begeleiding, hulp bij het huishouden etc.). Het onderzoek wordt uitgevoerd door BMC onderzoek. Wij verzekeren u dat uw antwoorden zorgvuldig en anoniem worden behandeld. Het invullen van de vragenlijst heeft geen gevolgen voor de ondersteuning die u nu en in de toekomst krijgt. Uw naam en uw adres worden alleen maar gebruikt voor het toezenden van deze vragenlijst.

Commissieleden:

 • Fred Bertrand (voorzitter)
 • Jaap Leuring (vicevoorzitter)
 • Kees Kleinhout (secretaris)
 • Ehud Aloni
 • Tineke Baas
 • Karin Klaver
 • Lisette Klein
 • Wilma van den Mosselaar
 • Robin Sweerts
 • Gerrit van Nijendaal