Wmo Adviesraad

 • geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente over zorg, hulp, werk en inkomen
 • leden zijn onafhankelijk en deskundig
 • geef uw tips of advies voor verbetering van zorg, werk of inkomen door aan de Wmo Adviesraad

Neem contact op met WMO adviesraad

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Ieder jaar onderzoekt de gemeente de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het is voor ons belangrijk om te weten wat onze inwoners vinden van de geboden ondersteuning en diensten. U weet uit ervaring wat goed gaat en wat beter kan.

Cliëntervaringsonderzoek 2016

pdf Clientervaringsonderzoek Wmo 2016 (PDF, 2.44 MB)Bestand voorlezen

Cliëntervaringsonderzoek 2017

In april 2018 worden de vragenlijsten over 2017 rondgestuurd aan alle inwoners met een Wmo voorziening (scootmobiel, begeleiding, hulp bij het huishouden etc.). Het onderzoek wordt uitgevoerd door BMC onderzoek. Wij verzekeren u dat uw antwoorden zorgvuldig en anoniem worden behandeld. Het invullen van de vragenlijst heeft geen gevolgen voor de ondersteuning die u nu en in de toekomst krijgt. Uw naam en uw adres worden alleen maar gebruikt voor het toezenden van deze vragenlijst.

Commissieleden:

 • Fred Bertrand (voorzitter)
 • Jaap Leuring (vicevoorzitter)
 • Kees Kleinhout (secretaris)
 • Ehud Aloni
 • Tineke Baas
 • Karin Klaver
 • Lisette Klein
 • Wilma van den Mosselaar
 • Gerrit van Nijendaal

Werkgroep Toegankelijk Stede Broec

De leden van werkgroep Toegankelijk Stede Broec vormen de extra ogen en oren van de gemeente als het om drempels gaat die mensen met een beperking letterlijk in de weg staan. De werkgroep kijkt bijvoorbeeld naar een stoeprand bij een zebrapad. Of een niet toegankelijke helling voor rolstoel- en rollatorgebruikers. In de werkgroep zitten vooral mensen met een beperking. Het doel is om obstakels weg te halen en Stede Broec toegankelijker te maken.

Lees in de folder meer over de werkgroep en hoe u kunt helpen aan een drempelvrije gemeente.

pdf Flyer Werkgroep Toegankelijk Stede Broec (PDF, 267.28 KB)Bestand voorlezen

Wilt u contact met de werkgroep? Stuur dan een email naar toegankelijk@stedebroec.nl.