Gemeenteraad

De raads- en commissievergaderingen kunnen fysiek of digitaal plaatsvinden. Dit is terug te vinden in het raadsinformatiesysteem van de gemeente. Als de raadsvergadering fysiek wordt gehouden, dan is dit in het gemeentehuis van Drechterland. Als de commissievergaderingen fysiek worden gehouden, dan zijn deze in het gemeentehuis van Stede Broec.

Inspreken is mogelijk. Daarvoor kunt u zich minimaal 24 uur voor het begin van de vergadering aanmelden bij de griffie van de gemeenteraad.

Meekijken digitale vergaderingen

De vergaderingen worden gehouden zonder publiek. U kunt wel digitaal meekijken tijdens de vergaderingen. Klik eerst op onderstaande button om naar het Notubiz dashboard te gaan. Vervolgens klikt u daar op de groen met gele balk om digitaal mee te kijken met de vergadering.

Digitaal meekijken met de vergaderingen

Contactgegevens griffie:
Raadsgriffier: Yvonne Hermans
Telefoon: (0228) 534 128
De Middend 2 (bezoekadres)
Postbus 20, 1610 AA Bovenkarspel
e-mail: griffie@stedebroec.nl

Contact opnemen met de griffie

Agenda en documenten