Gemeenteraad

Contactgegevens griffie:
Raadsgriffier: Yvonne Hermans
Telefoon: (0228) 534 128
De Middend 2 (bezoekadres)
Postbus 20, 1610 AA Bovenkarspel
e-mail: griffie@stedebroec.nl

Contact opnemen met de griffie

Agenda en documenten