Gemeenteraad

Meekijken digitale vergaderingen

U kunt digitaal meekijken tijdens de vergaderingen. Klik eerst op onderstaande button om naar het Notubiz dashboard te gaan. Vervolgens klikt u daar op de groen met gele balk om digitaal mee te kijken met de vergadering.

Digitaal meekijken met de vergaderingen

Contactgegevens griffie:
Raadsgriffier: Yvonne Hermans
Telefoon: (0228) 534 128
De Middend 2 (bezoekadres)
Postbus 20, 1610 AA Bovenkarspel
e-mail: griffie@stedebroec.nl

Contact opnemen met de griffie

Agenda en documenten