Samenstelling van de gemeenteraad

  • de gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente
  • de gemeenteraad van Stede Broec telt op dit moment 19 leden en 6 fracties
  • de openbare raadsvergaderingen zijn de laatste donderdag van de maand om 20.00 uur in de raadszaal

Raadsleden


Pagina's van de politieke partijen in de gemeenteraad:

Partij Website
Open en Duidelijk Stede Broec www.openenduidelijkstedebroec.nl
CDA Stede Broec  
PvdA/GroenLinks Stede Broec www.pvdagl-sb.nl
VVD vvdstedebroec.nl
Gemeentebelangen Stede Broec www.gbstedebroec.nl
Onafhankelijke Partij onafhankelijkepartij.nl